Vatican News: Festmessen i Roma på dagen for Olav den helliges omvendelse, 2019

Vatican News om Olavsfestmessen 2019:


Olavsalteret i Roma befinner seg i et sidekapell i kirken San Carlo al Corso. Det feires messe ved alteret i adventstiden (søndag 15. desember i år) og på 17. mai.

Til messen den 16. oktober er kirken gjerne så full at hovedalteret må tas i bruk. Slik var det også i år. Biskop Eidsvig celebrerte, og p. Josef Ottersen holdt preken. Messen hadde også et økumenisk aspekt: Biskop Ole Christian Kvarme og andre lutheranere deltok. 

Les mer på Vatican News