Styret

Foreningens styre består av:
Olav Dag Hauge
Morten S. Selle
Jan Schumacher
Margunn Sandal
Øyvind Norderval

Stiftelsens styre består av:
Nina Reiersen
Bernt Eidsvig
Lilli Stenius