Styret

Foreningens styre består av:
Olav Dag Hauge Leder
Morten S. Selle Nestleder
Margunn Sandal
Øyvind Norderval
Therese Sjøvoll 
Einar Johan Berle Vararepresentant

Stiftelsens styre består av:
Nina Reiersen
Bernt Eidsvig
Lilli Stenius