Styret

Foreningens styre består av:

Morten S. Selle, Leder
Margunn Sandal, Nestleder
Olav Dag Hauge,
Therese Sjøvoll, 
Simen Nielsen,
Einar Johan Berle, Vararepresentant