Om oss

Om St. Olavsalteret i Roma

Roma har en helt spesiell plass i Kirkens historie og bevissthet, og gjennom århundrene har det vokst frem en skikk med nasjonale kirker, kapell og altere i denne byen. 

I 1892 ga pave Leo XIII den norske misjon, som det het den gang, et privilegert alter i en av de flotteste av alle Romas gudshus – den mektige barokkirken S. Carlo al Corso. Den ligger dominerende ved byens hovedgate, il Corso, og har røtter tilbake til 1400-tallet. 

Drivkraften bak at alteret ble opprettet, var biskop Johannes Fallize, som var overhode for de norske katolikkene. I 1893 fikk han den berømte portrettmaler Pius Welonskitil å male altertavlen.

Når alteret siden har vært holdt i hevd, skyldes det ikke minst to lutherske norske damer: Ciss Rieber-Mohn og Olgese Mowinckel Ringler. Med en blanding av sjarm, takt og direkte tale sikret de det norske nærværet fra 1950 til 2000.

Venneforeningen

For å føre arbeidet med å holde St. Olavsalteret videre i hevd ble det i juni 2007 stiftet en venneforening, som på økumenisk grunnlag skal stimulere den kulturelle og religiøse virksomheten knyttet til alteret. 

De som ønsker å bidra til å bevare alteret som et norsk nasjonalmonument i Roma, ønskes velkommen som medlemmer i Venneforeningen. Medlemskontingenten er kr 450 pr år. Man kan også inngå Duomedlemskap (kr 650 pr år), slik at man kan ha med en ledsager på foreningens arrangementer.

Du kan bli medlem ved å kontakte Venneforeningen på e-mail: sekr@olaviroma.no eller skrive til Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma c/o Olav Dag Hauge, Inkognito terrasse 5, 0256 Oslo. 

Kontingenten betales inn  til konto 5083.06.47500 Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma.