OLAVSFESTDAGENE I OSLO 2020

På grunn av smittesituasjonen i Europa blir Olavsfestdagene avviklet i Oslo.

Her er programmet

 • Fredag 16. oktober
  Seminar – Trefoldighetskirken, Akersgata 60, Oslo.
 • Jerusalem og Roma 
  Kl. 09.30    Velkomst og Seminarinnledning
 • Kl. 10.00     «Jerusalem og Roma: verdens navle og verdens hode»
  Dr. Kristin Bliksrud Aavitsland; Professor, Middelalderens kristendoms- og kulturhistorie, MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Oslo. 
 • Kl. 10.45     «Keiser Konstantin – Roma og Jerusalem» 
  Dr. Øyvind Norderval; Professor i oldkirkens kirke- og teologihistorie ved Det teologiske fakultet, Oslo
 • Kl. 11.30    Servering  lunsj med kaffe og mineralvann
 • Kl. 12.15     «Den Kristus-like kongen – St. Olav som bindeledd mellom Nidaros, Roma og Jerusalem».
  Dr. Øystein Ekroll; arkeolog og forsker, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Trondheim. 
 • Kl. 13.15     «Trefoldighetskirken, St Olavs katolske domkirke og  Oslos historie rundt Hammersborg.»
   «Byvandring» ved foredrag i  i Trefoldighetskirken. 
  Fagdirektør Ulf Holmene, Kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren
 • Kl. 14.15    Seminaravslutning          
 • Kl. 16.00    Festmesse i St Olav katolske domkirke til minne om Hellig Olavs omvendelse og dåp
  v/biskop Bernt Eidsvig. Sang v/ Gruppe fra Oslo domkor, dir. Domkantor Vivianne Sydnes (Oslo domkirke); 
  v/orgelet, Domorganist Vegar Sandholt (St. Olav domkirke).
  Akersveien 1, Oslo.
 • Lørdag 17 oktober
  For de som ønsker det: Byvandringen gjennomføres enkelt-, parvis eller i små grupper i området rundt Hammersborg. Det blir ingen felles vandring.