Årsmøte 2020

FOR VENNEFORENINGEN FOR ST. OLAVSALTERET I ROMA

ble avholdt digitalt pga smittesituasjonen


Her er agenda for årsmøtet

1 Godkjennelse av stemmeberettigede deltakere
2 Godkjennelse av innkallingen og saklisten
3 Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen
4 Årsmelding for 2019 (vedlagt)
5 Regnskap for 2019 
6 Fastsettelse av medlemskontingent for 2020
7 Valg av revisor
8 Valg av styremedlemmer 
Styremedlemmer velges for en periode på 2 år. I år står Øivind Norderval, Margunn Sandal og Olav Dag Hauge på valg.
Alle tre har sagt seg villig til gjenvalg. Dersom det er andre forslag til styrevalget kan forslaget sendes på foreningens e-mailadresse innen fredag 5 juni.
9 Orientering fra styret
Olavsdagene 2020 arrangeres i Oslo i stedet for Roma. Medlemsundersøkelsen ga et tydelig svar. Vel 20 meldte at de ønsket å delta på dagene i Roma dersom det skulle bli forsvarlig med et arrangement i Roma, mens de fleste av de 66 som svarte ønsket et arrangement i Oslo.

Ut fra dette bestemte styret å arrangere Olavsdagene i Oslo fredag 16 og lørdag 17 oktober. Vi vil komme tilbake med et oppdatert program og invitasjon til påmelding.         

page1image61184304


page2image61276576

.