Brev til medlemmer av Venneforeningen, januar 2022

Oslo 25.01.2022

Kjære medlem og venn av St. Olavsalteret i Roma!

Godt nytt år, og takk til dere som deltok på Olavsdagene Roma i oktober. Vi synes vi har funnet et godt opplegg som både gir tid til læring og opplevelse, samtidig som programmet ikke er tettere enn at en får litt tid for seg selv i Roma. 

Når vi kan se tilbake på fine dager med mottakelsen i ambassadørens residens, byvandring med Thomas Thiis-Evensen, sang av Schola Santae Sunnivae i en godt besatt festmesse ved biskop Bernt i San Carlo, og et spennende seminar med gode forelesere, var det vel 45 deltakere som vendte fornøyd hjem. 

Vi er allerede godt i gang med planlegging av årets Olavsdager i Roma. De arrangeres fra fredag 14. kl. 17.00 til søndag 16. oktober. 

Det er tid for kontingent, og vi minner om kontingentsystemet som ble innført i 2014. Det ble da etablert et såkalt ‟duomedlemskap” i tillegg til vanlig medlemskap.

Ved duomedlemskap har du mulighet til å melde på en person i tillegg til deg selv på foreningens aktiviteter. I år gjelder det årsmøte og Olavsdagene i Roma.

Årsmøtet 2021 vedtok følgende satser for 2020:

  • Duomedlem                                            kr 650
  • Ordinært medlem                                 kr 450           
  • Studentmedlem                                      kr 200

Du betaler kontingenten til bankkonto nr. 5083.06.47500. Husk å oppgi navn når du betaler!

Vil du være med på å styrke og bedre Venneforeningen?

Foreningens årsmøte arrangeres onsdag 1. juni kl 18.00 i Kirkestuen til Frogner menighet, Bygdøy alle 38.

Vi kommer i mars måned tilbake med invitasjon til Olavsdagene og årsmøtet. 

Takk for at du støtter opp om det norske nasjonalmonumentet i Roma: 
St. Olavsalteret i San Carlo al Corso! 
Ditt medlemskap bidrar til fortsatt utvikling av kulturell og religiøs virksomhet knyttet til Olavsalteret. 

Med vennlig hilsen

Styret for

Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma


Olav Dag Hauge, Morten S. Selle, Therese Sjøvoll, Margunn Sandal, Øyvind Norderval, og Einar J. Berle