Årsmøte for Venneforeningen for St. Olavsalteret, 1. juni

Vi innkaller til årsmøte for Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma

i Kirkestuen til Frogner menighet, Bygdøy alle 38

onsdag 1. juni 2022, kl. 18.00

AGENDA:

1. Kl 18.00 Foredrag av Litteraturkritiker og forfatter Tom Egil Hverven: «Bønnens betydning i Jon Fosses Septologien» 

2. kl. 19.00 Årsmøte i Frogner kirkestue

3. Mottagelse med lett servering

Etter årsmøtet blir det bevertning med snacks, vin, mineralvann, og kaffe.

Pris pr. person, kr 250,-

Kan betales kontant på møtet eller på vår konto 5083.06.47500

Av hensyn til serveringen må vi ha bindende påmelding innen tirsdag 28 mai

til  sekr@olaviroma.no

NB! Deltar du bare på årsmøtet er møtet gratis.

Velkommen!