Preken under Olavsfestmessen 2020

Tidligere domprost i Oslo domkirke, Olav Dag Hauge, preket under den økumeniske festmessen for Hellig Olav i St. Olav domkirke, 16. oktober, 2020. Foto: Oslo katolske bispedømmes messesending/katolsk.no.  

Grunnet pandemien ble årets Olavsfestdager feiret i Oslo og ikke i Roma. Seminaret ble holdt i Trefoldighetskirken i Oslo, og festmessen ble feiret i St. Olav domkirke den 16. oktober, 2020.

Venneforeningen for Olavsalteret i Roma er økumenisk, og det feires vanligvis en økumenisk festmesse hvert år i Roma ved Olavsalteret i St. Carlo al Corso, den 16. oktober på Minnedagen for Olavs omvendelse og dåp.

Under årets økumeniske festmesse, fredag 16. oktober i St. Olav katolske domkirke i Oslo, preket Olav Dag Hauge, tidligere domprost i Oslo domkirke.

Hele prekenen fra årets Olavsfestmesse kan kan leses på katolsk.no.