Forsiden
Om alteret
Tidligere arrangement
Årets arrangement
Styret
Bli medlem
Lenker

 
Venneforeningen
for St. Olavsalteret

Org.nr. 991 416 285

Bankkonto: 5083.06.47500

 

   

Til deltakerne på Olavsdagene i Roma!


Vi har en liten programforandring ved begynnelsen av programmet vårt. Seminaret i Santa Anima må startekl 09.30 og ikke kl 10.00 som angitt.

Samtidig minner vi om tilbudet om å reise til Tolfa og Håkon Gullvågs utstilling der. Vi må ha påmelding i løpet av et par dager.

 

Styret for Olavsalterets venner

 

 

Program for Olavsfestdagene i Roma 14.–16. oktober 2017

Lørdag 14. oktober

Seminar på Santa Maria dell’Anima, inngang: Via della Pace, 20

Roma og kvinner – Kvinner i Roma

Kl. 10.00        Velkomst

Kl. 10.30        Christina av Sverige – Romas uoffisielle dronning

                        Dr. Therese Sjøvoll

Kl. 11.30       Kvinner i romerkirken. Erfaringer og refleksjoner omkring kvinners rolle og innflytelse i dagens katolske kirke

                       Professor Janne Haaland Matlary

Kl. 12.15        Kaffe

Kl. 12.45        Feminism and the Church

                       Jurist Ignazia Satta

Kl. 13.45        Seminaravslutning                 

Kl. 17.00       Mottakelse.
Siden det fremdeles er uklart hvem som blir ny ambassadør i Roma, har vi ikke avklart om mottakelsen blir i ambassadørens residensen i Via Porta Latina 13 eller et annet sted. Vi kommer tilbake til saken.

Søndag 15. oktober

15.00    Kvinner utenfor Roma
Besøk i S Agnese fuori le Mura og Santa Costanza med

Professor emeritus Siri Sande, tidligere direktør ved Det norske institutt i Roma                         

 Mandag 16. oktober

Kl. 10.00        En vandring til kvinnekirkene Maggiore, Minerva og Birgitta. Byvandring med professor Thomas Thiis-Evensen

Kl. 16.00       Festmesse ved Olavsalteret til minne om Hellig Olavs omvendelse og dåp

St. Olavsalteret i San Carlo al Corso v biskop Bernt Eidsvig.
Musikk under messen: 

Wolfgang A. Mozart: Missa brevis i D-dur / Ave Verum Corpus / Laudate Dominum

St. Olav domkor med solister
Medlemmer av TrondheimSolistene
Dirigent: Domkantor Vegar Sandholt
Organist: Domorganist Otto Christian Odland

Etter messen             Mottagelse med kirkevin

Deltakeravgift kr. 1.850,00 pr person. Det tas forbehold om endringer i programmet.

  


Årsmøte for venneforeningen med konsert, omvisning og servering 8. juni 2017, kl. 18.00

AGENDA

1. Kl 18.00 Orgelkonsert i Gamle Aker kirke ved kantor Yngve Breievne og omvisning/orientering om kirken ved Kristin og Øyvind Norderval

2. kl. 19.00 Årsmøte i Gamle Aker menighetshus, Akersbakken 30 

3. Mottagelse med lett servering

 

Etter konsert, omvisning og årsmøte blir det bevertning med snacks, vin, mineralvann og kaffe.

Pris pr. person, kr 200,-

Av hensyn til serveringen må vi ha bindende påmelding innen mandag 26. mai.

til
Olav Dag Hauge [sekr@olaviroma.no],

mob 911 07 918

NB! Deltar du bare på årsmøtet er møtet gratis.

VENNEFORENINGEN FOR ST. OLAVSALTERET I ROMA 

  

Gamle Aker kirke, Oslo

OLAVSMESSEN 16. OKTOBER 2016 Kl 16.00 i SAN CARLO AL CORSO

Som vanlig hver 16. oktober blir det også i år festmesse for Hellig Olav i forbindelse med Olavsalteret i San Carlo al Corso, Norges nasjonalhelligdom i Roma.

 

Årets messemusikk er av Joseph Haydn:

Missa Brevis Sancti Joannis de Deo (Kleine Orgelmesse).

Inngangssalmen er i år byttet ut med "  Dette er dagen som Herren har gjort"   tonesatt av Egil Hovland.

Melodien komponerte han til signingsgudstjenesten av kongeparet i Nidarosdomen for 25 år siden.


Medvirkende:

Ensemble Energico ledet av domkantor Tore Erik Mohn, Fredrikstad Domkirke

Sopransolist: Helga Johanne Størdal

Stryketrio fra TrondheimSolistene: 

Tino Fjeldli, fiolin

Anna Adolfsson Vestad, fiolin

Marit Aspås, cello


 

Alle er velkomne!

www.olaviroma.no

  


Program for Olavsfestdagene i Roma 14.–16. oktober 2016

  

Fredag 14. oktober

17:00 Mottagelse i residensen til ambassadør Bjørn Grydeland,Via Porta Latina13. Innledning ved jurist Ignazia Satta. Innslag ved kvartett fra Trondheimssolistene. 

 

Lørdag 15. oktober
10:00-14:00 Seminar på S. Maria dell'Anima, Via della Pace, 20
Barmhjertighetens år -- barmhjertighetens by?
Dr. Einar Berle:  "Romersk helsevesen i guddommelig regi"

Prof. em. Liv Bliksrud: "Sigird Undsets Roma"

Prof. Finn Skårderud: "Federico Fellinis Roma"

 

Søndag 16. oktober
Byvandring med prof. Thomas Thiis-Evensen. Oppmøte S. Agostino, der prof. Øyvind Norderal orienterer om den norske erkebiskopen Olav Trondsons grav i kirken. 


16:00 Festmesse ved Olavsalteret i S. Carlo al Corso til minne om St. Olavs omvendelse og dåp.
Koret Ensemble Energico og kvartett fra Trondheimssolistene deltar
17:00 Mottagelse med kirkevin

 

Deltageravgift: kr. 1800 pr. person. 

Det tas forbehold om endringer i programmet.


Venneforeningens årsmøte 2. juni 2016

Årsmøtet holdes torsdag 2 juni i Mariagården,

Akersveien 16. Oslo.

Selve arrangementet starter i St Olav katolske domkirke kl 19.00 med konsert og omvisning. Vi regner med å starte årsmøtet kl 20.00 i Mariagården. Etter årsmøtet blir det en enkel servering.

For de som bare ønsker å være tilstede ved årsmøtet, er det ingen kostnad. Ellers koster arrangementet kr. 200,00. 

Av hensyn til serveringen ønsker vi en påmelding til til sekr@olaviroma.no innen 26.05 (ikke nødvendig for de som bare deltar på årsmøtet). 

Innkalling, dagsorden, årsmelding og regnskap er sendt ut til Venneforeningens medlemmer. 


  


Olavfestdagene i Roma 14.–16. oktober 2016

Påmeldingen til årets Olavfestdager er åpnet.

I anledning av at pave Frans har utropt 2016 til Barmhjertighetens år, er temaet for årets Olavsdager i Roma Barmhjertighetens år - barmhjertighetens by. I tillegg til Olavsmesse i San Carlo al Corso, byvanding med professor Thomas Thiis-Evensen og kunstnerisk deltagelse ved musikere fra Trondheimssolistene og koret Ensemble Energico, har vi tre spennende forelesere til Olavsdagenes seminar: Dr. Einar Berle, professor Liv Bliksrud og professor/psykiater Finn Skårderud.   

For mer informasjon, send en epost til sekr@olaviroma.no eller kontakt styrets leder Olav Dag Hauge på mobil 911 07 918. 

Se program under Årets arrangement i menyen til venstre. 


Om oss

 

Om St. Olavsalteret i Roma

Roma har en helt spesiell plass i Kirkens historie og bevissthet, og gjennom århundrene har det vokst frem en skikk med nasjonale kirker, kapell og altere i denne byen.

I 1892 ga pave Leo XIII den norske misjon, som det het den gang, et privilegert alter i en av de flotteste av alle Romas gudshus - den mektige barokkirken S. Carlo al Corso. Den ligger dominerende ved byens hovedgate, il Corso, og har røtter tilbake til 1400-tallet.

Drivkraften bak at alteret ble opprettet, var biskop Johannes Fallize, som var overhode for de norske katolikkene. I 1893 fikk han den berømte portrettmaler Pius Welonski til å male altertavlen.

Når alteret siden har vært holdt i hevd, skyldes det ikke minst to lutherske norske damer: Ciss Rieber-Mohn og Olgese Mowinckel Ringler. Med en blanding av sjarm, takt og direkte tale sikret de det norske nærværet fra 1950 til 2000.

Venneforeningen

For å føre arbeidet med å holde St. Olavsalteret videre i hevd ble det i juni 2007 stiftet en venneforening, som på økumenisk grunnlag skal stimulere den kulturelle og religiøse virksomheten knyttet til alteret.

De som ønsker å bidra til å bevare alteret som et norsk nasjonalmonument i Roma, ønskes velkommen som medlemmer i Venneforeningen. Medlemskontingenten er kr 450 pr år. Man kan også inngå Duomedlemskap (kr 600 pr år), slik at man kan ha med en ledsager på foreningens arrangementer.

Du kan bli medlem ved å kontakte Venneforeningen på e-mail: sekr@olaviroma.no eller skrive til Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma c/o Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5. 0177 Oslo.
Kontingenten betales inn  til konto 5083.06.47500 Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma.

Lokal betaling av arrangementer og lignende i Italia skal skje til vår Euro-konto
BIC: DNBANOKK, 
IBAN: NO6512506049111.
Kontoen skal kun brukes etter at det er gitt beskjed om kostnadene for spesifikke arrangementer.

 Vil du bli medlem? Kontakt styret v/ Olav Dag Hauge.

  Er du medlem?
  Har vi e-post-adressen din?
  Husk å oppgi riktig e-post-adresse ved innmelding!
  Informasjon til medlemmene og påmeldinger til arrangementene skjer via e-post.