Forsiden
Om alteret
Tidligere arrangement
Årets arrangement
Styret
Bli medlem
Lenker

 
Venneforeningen
for St. Olavsalteret

Org.nr. 991 416 285

Bankkonto: 5083.06.47500

 

   

Styret

Foreningens styre består av:

  • Olav Dag Hauge
  • Morten S. Selle
  • Jan Schumacher
  • Margunn Sandal
  • Øyvind Norderval


Stiftelsens styre består av:

  • Nina Reiersen
  • Bernt Eidsvig
  • Lilli Stenius