Forsiden
Om alteret
Tidligere arrangement
Årets arrangement
Styret
Bli medlem
Lenker

 
Venneforeningen
for St. Olavsalteret





Org.nr. 991 416 285

Bankkonto: 5083.06.47500

 

   

Styret

Foreningens styre består av:
  • Olav Dag Hauge
  • Morten S. Selle
  • Jan Schumacher
  • Kristin Bliksrud Aavitsland

Stiftelsens styre består av:
  • Nina Reiersen
  • Bernt Eidsvig
  • Lilli Stenius