Forsiden
Om alteret
Tidligere arrangement
Årets arrangement
Styret
Bli medlem
Lenker

 
Venneforeningen
for St. Olavsalteret

Org.nr. 991 416 285

Bankkonto: 5083.06.47500

 

   

Tidligere arrangement


Olavsfestdagene i Roma 15.–17. oktober 2015

Arrangementet var fulltegnet med over 70 deltagere. Programmet for Olavsdagene 2015 finnes her.

Årsmøte for venneforeningen 3. juni 2015

Årsmøtet 2015 fant sted i Oslo Domkirkes krypt kl 18.00.

Etter årsmøtet inviterte foreningen til et kulturelt program med foredrag om domkirkekapellets franske, middelalderske glassmalerier ved prof. Kristin B. Aavitsland og orgelkonsert med domorganist Kåre Nordstoga.    

  Olavsdagene 2014

16. - 18. oktober.

Arrangementet var fulltegnet med over 70 deltagere.

Programmet for Olavsdagene 2014 finnes her:

Roma20140509.pdf


Olavsdagene i Roma 2013

16. – 18. oktober

Arrangementet var fulltegnet med rundt 70 deltagere. Nærmere 500 var med på Festmessen i San Carlo al Corso.

For første gang ble hovedskipet i S. Carlo al Corso brukt til festmessen, og biskop Bernt Eidsvig betegnet messen som innledningen til feiringen av at det i 2013/2014 er 1000 år siden Olav ble døpt.
Fullt program fremgår av nedenstående pdf-fil.

Roma20131001.pdf 227 kB 2014-06-23

 


Olavsdagene i Roma 2012

Olavsdagene i Roma 14.–16.10.2012 fortsatte tradisjonen fra de fem første årene med bl.a.:
 • Omvisning og foredrag om Jesuittkirkene Il Gesù og S.Ignazio
 • Seminar om motreformasjonens Roma, med omvisning i S.Maria del Popolo
 • Vandring til Peterskirken og foredrag om Peterskirken som uttrykk for motreformasjonens ideologi
Fullt program fremgår av nedenstående pdf-fil.

Roma2012.pdf 190 kB 2012-10-30

 

De første arrangementene

Olavsdagene i Roma 2007–2011

16. oktober hvert år er det en messe ved alteret i forbindelse med feiringen av Hellig Olavs omvendelse og dåp. I tilknytningen til dette arrangerer Venneforeningen vandringer og foredrag for medlemmene.

I de fem første årene etter stiftelsen av foreningen var det, i tillegg til messe ved alteret ledet av biskop Bernt Eidsvig:

 • Byvandringer med professor Rasmus Brandt
 • Kirkevandring med magister Bjarne Anberg
 • Byvandringer med professor Thomas Thiis-Evensen
 • Ekskursjoner til Subiaco (2008) og Orvieto (2009), med omvisninger og foredrag ved sogneprestene Karl Gervin og Stein Finstad
 • Omvisning i Villa Farnesina med dr. philos Victor Plathe Tschudi
 • Omvisning i Palazzo Corsinin ved prof. Trond Berg-Eriksen
 • Omvisning i S Maria Sopra Minerva ved dominikanerpater Jon-Atle Wetaas
 • Foredrag ved dominikanerpater Arnfinn Haram
 • Bokpresentasjon ved Lars Roar Langslet og Knut Ødegaard
 • Besøk i Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, dominikanerordenens generalhus Santa Sabina og hos Birgittasøstrenes moderhus på piazza Farnese 
 • Sang under messen ved Elizabet Norberg-Schulz (2007), St Olav katolske pikekor (2008), Bel Canto (2009), Majorstua Kammerkor (2010) og Consortio Vocale (2011). 
 • Seminarer på Det norske instituttet i Roma og på Villa Lante

Aftenposten hadde i 2009 en artikkel om alteret som er å finne her .

Pilegrim.no hadde en reportasje om Olavsdagene 2009 som er å finne her.